-ทำข้อสอบแก้ตัว 0, ร, เรียนซ้ำ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูสมปอง ตรุวรรณ์