วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
รายวิชาทั้งหมด 
รายวิชา คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) ม.4/11ข้อมูล
รายวิชา คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) ม.4/12ข้อมูล
รายวิชา คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) ม.4/13ข้อมูล
รายวิชา คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) ม.4/14ข้อมูล
รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.4/6_1_61ข้อมูล
รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.4/16,17_1_61ข้อมูล
รายวิชา คอมพิวเตอร์สำนักงาน ม.4/11_1_61ข้อมูล
รายวิชา คอมพิวเตอร์สำนักงาน ม.4/12_1_61บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
รายวิชา คอมพิวเตอร์สำนักงาน ม.4/13_1_61ข้อมูล
รายวิชา คอมพิวเตอร์สำนักงาน ม.4/14_1_61บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
รายวิชา คอมพิวเตอร์สำนักงาน ม.4/15_1_61บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
รายวิชา คอมพิวเตอร์สำนักงาน ม.4/16.17_1_61บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ห้อง ม. 4/12 ครูสมปอง ตรุวรรณ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ห้อง ม. 4/14 ครูสมปอง ตรุวรรณ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล