คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม

NN

ยินดีต้อนรับสู่ E-Learning โรงเรียนนารีนุกูล

love

ขณะนี้ปิดการรับสมัครสมาชิกใหม่แล้ว
ถ้านักเรียนมีปัญหาการ Login ติดต่อครูได้
ที่ 0823663790 หรือ E-mail : sompongtaruwan@gmail.com

a

คำแนะนำนักเรียนในการเป็นสมาชิก

<<ถ้านักเรียนสมัครโดยใช้ Gmail จะได้ทันทีไม่ต้องรอยืนยัน>>
<<ถ้าใช้ E-mail อื่นๆ เช่น hotmail, msn, live รอยืนยันก่อน>>

แปลกใจถ้ามีปัญหาในการสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเรียน E-Learning ติดต่อครูเท่

โดยตรงได้ที่ห้องพักครูICT หรือ โทร 0823663790

f สมปอง ตรุวรรณ์

ประเภทของรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) Academic profession and technology (computers).34

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.414

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.510

-ทำข้อสอบแก้ตัว 0, ร,เรียนซ้ำ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูสมปอง ตรุวรรณ์ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ Department of Foreign Languages.45
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ Mathematics.7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ Sciences.22
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สุขศึกษาและพลานามัย School health education and health.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ศิลปะ Department of Art.4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Social studies, religion and culture.10
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) Academic profession and Technology (Chkrrm).9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) Academic profession and technology (the industry).3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตรกรรม) Academic profession and technology (agriculture).4
กลุ่มงานแนะแนว Guidance Department.4
กลุ่มงานห้องสมุด Department of Libraries.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ) Business 3

Skip กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมทั้งหมด

ระบบอีเลินนิ่งโรงเรียนนารีนุกูล
ยินดีต้อนรับ!

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31